GOSPODAROWANIE MIENIEM

Konferencja

12 WRZEŚNIA 2019

Novotel Poznań Centrum, Plac Andersa 1, Poznań

Czego dotyczy konferencja?

Aż 30% powierzchni miast stanowią nieruchomości samorządowe, które mogłyby być zdecydowanie efektywniej wykorzystywane! Obecnie gminy jedynie administrują swoim majątkiem. Poprawę efektywności w gospodarowaniu mieniem ma umożliwić planowana zmiana przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Co się zmieni? Jak gminy mogą i będą mogły aktywnie zarządzać mieniem? O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Dla kogo konferencja?

  • przedstawiciele miast i gmin
  • podmioty odpowiedzialne za inwestycje komunalne, ochronę środowiska, finanse, gospodarkę przestrzenną
  • architekci i urbaniści
  • dostawcy technologii GIS
  • przedstawiciele instytucji zainteresowanych inwestycjami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) czy innej formule prawnej przy wykorzystaniu majątku gmin
  • inwestorzy prywatni zainteresowani przedsięwzięciami w ramach tzw. kapitału mieszanego.

W programie konferencji, ważne tematy

Założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne jako efektywna forma inwestycji samorządu

Aktywność samorządu na rynku nieruchomości (zbywanie, scalanie gruntów)

Wykorzystanie majątku komunalnego w przedsięwzięciach z kapitałem mieszanym

Rewitalizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej i jakości powietrza

Formy wykorzystania majątku gmin (budowa i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie)

Montaże finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem majątku samorządu (w tym PPP)

Wzorcowy system informacji przestrzennej GIS w zarządzaniu gminą

Komunalizacja mienia i aktywna gospodarka

Efektywne zarządzania mieniem na przykładzie gminy Wyszków

Negatywny przykład zarządzania mieniem na przykładzie gminy Ostrowice

Koszt udziału w konferencji

członkowie ZMP i ZGW RP

cena standardowa

390 zł + VAT

479,70 zł brutto

320 zł + VAT

393,60 zł brutto

Kontakt w sprawie konferencji

Barbara Krawczyk

redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl


Zadzwoń

Organizator

Partner strategiczny

Partner

Partner generalny

Patronat

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807